Home teste

teste

Via dit blog kun je meningen en ideeën terugvinden die betrekking hebben op crowdfunding in de meest brede zin van het woord. Crowdfunding betekent volgens wikipedia:

Crowd funding (sometimes called crowd financing, crowd sourced capital, or street performer protocol) describes the collective cooperation, attention and trust by people who network and pool their money and other resources together, usually via the Internet, to support efforts initiated by other people or organizations. Crowd funding occurs for any variety of purposes, from disaster relief to citizen journalism to artists seeking support from fans, to political campaigns, to funding a startup company or small business[1] or creating free software.

Wij zien het nog wat breder. Crowdfunding zien wij als de bereidheid van de massa om één specifiek doel te bewerkstelligen. De massa levert geld, kennis, arbeid, suggesties of anderzijds om het doel van een specifiek individu, instituut, bedrijf of vereniging tot stand te laten komen. Dit doel kan zeer divers zijn. Het kan een opstart van een onderneming zijn, het kan de realisatie van een school in de 3e wereld zijn, de aankoop van schilderij door een museum maar het kan ook simpelweg het leveren van kennis zijn om de ander verder te helpen. Soms met een tegenprestatie, soms niet. Gemeenschappelijke deler is altijd dat de gever de nemer verder helpt.

Crowdfunding in de praktijk kan dan ook zeer breed uitpakken. Kickstarter.com vraagt veelal om financiële bijdrage voor de totstandkoming van een creatief idee. Wikipedia is wellicht wel het beste voorbeeld van crowdfunding in de vorm van kennis. 1% club is een uitstekend voorbeeld hoe crowdfunding kan helpen in de totstandkoming van ontwikkelingsprojecten. Sellaband is een platform om de muziek verder te stimuleren. Geldvoorelkaar.nl  is een nederlands platform wat zich bezighoudt met de meer commerciële kant van crowdfunding. En tot slot kan zelfs Twitter wellicht wel gezien worden als ultieme vorm van crowdfunding, alhoewel dit wellicht beter als crowdsharing gezien kan worden. Altijd één gemeenschappelijke deler: The crowd brengt iets tot stand.

Via dit blog zullen met enige regelmaat posts gedeeld worden van gastsprekers. Altijd met 1 overkoepelend idee: hoe mobiliseren we velen om specifieke doelen te bereiken.