Accountants en bankiers zijn de analfabeten van de 21e eeuw

0
4087
Accountants en bankiers analfabeten 21e eeuw

Accountants en bankiers belemmeren de groei van MKB-ondernemers. Recent is het rapport MKB-financieringen: behoefteonderzoek en analyse verschenen. Dit document is opgesteld door de Kamer van Koophandel in samenwerking met Hogeschool Utrecht. Een interessant rapport met opzienbarende conclusies.

Alternatieve financieringen
Het onderzoek is uitgevoerd bij ruim 3.000 MKB-ondernemers en ZZP’ers. Het marktonderzoek is gestart met de kernvraag: welke behoefte aan financiering heeft het MKB en welke factoren spelen een rol in het proces van het verkrijgen van financiering. In dit onderzoek is tevens aandacht besteed aan o.a. de bekendheid en het gebruik van alle mogelijke vormen van en bronnen voor financieringen. De bancaire leningen zijn uiteraard de bekendste. Opvallend is dat crowdfunding zich kan verheugen in een grote mate van bekendheid. Minder bekende spelers op de financiële markt zijn de kredietunies en Qredits. Dit laatste is toch opmerkelijk aangezien behoorlijke marketingbudgetten door deze partijen worden besteed aan naamsbekendheid. Als je vervolgens verder het onderzoek bestudeert dan valt op dat MKB-ondernemers zeer weinig met crowdfunding doen en dat is een gemiste kans.

Rol accountants en bankiers
Eric Rezelman van RTLZ.nl gaf naar aanleiding van dit onderzoek in een artikel aan dat “mkb’ers niets weten van crowdfunding”. Hij geeft terecht aan dat mkb’ers met financieringsvraagstukken nog steeds de traditionele weg naar de bank bewandelen. Als het traditionele financieringstraject dan niet lukt, stopt de ondernemer met de zoektocht.

Tot 2008 was het de normaalste gang van zaken om eerst naar de bank te gaan. Maar er is inmiddels wel wat gebeurd. De banken geven om diverse redenen niet snel meer een krediet aan het midden- en kleinbedrijf. Je kunt het de ondernemer niet kwalijk nemen dat deze weinig gebruik maken van alternatieve financieringsmogelijkheden w.o. crowdfunding. De belangrijkste reden is dat hun adviseurs, de accountant en de bankier, niet op de hoogte zijn van wat er allemaal aan alternatieve financieringen mogelijk is. Deze adviseurs zijn opgeleid om uitsluitend naar risico’s en naar nog meer risico’s te kijken. Iemand moet toch de ondernemer beschermen tegen misstappen!

Crowdfunding
Dat crowdfunding nog weinig wordt toegepast in het midden- en kleinbedrijf heeft ermee te maken dat de accountant en bankier hier geen kaas van hebben gegeten. Naast een financieringsinstrument is crowdfunding een belangrijke marketingtool. Ja en dan haken de rekenmeesters af, want dat zat niet in hun vakkenpakket. Het is volgens hen eng, het bestaat ook maar net, weinig ervaring en bovendien risicovol! Gevolg hiervan is dat de accountants en bankiers hun cliënten niet wijzen op deze manier van financieren. Dat is bijzonder jammer, want je doet de ondernemer te kort en belemmert de MKB-ondernemer verder te groeien. Geen wonder dat de ondernemer dan niet weet wat je allemaal met crowdfunding kunt doen.

Om crowdfunding te stimuleren zullen de accountants en bankiers nu echt aan de bak moeten. Alvin Toffler schreef in zijn boek Future shock: “De analfabeten van de 21e eeuw zijn niet degenen die niet kunnen lezen of schrijven, maar degenen die niet kunnen leren, afleren en bijleren”. Er liggen dus nog veel bijscholingskansen voor accountants en bankiers.

Door: Frank Jongejan

GEEN REACTIES