Crowdfund Dingen wk 19

0
237

In de afgelopen week was er veel nieuws over crowdfunding. De week begon met crowdfundingcijfers.nl, dat nieuwe cijfers presenteerde over de crowdfunding platforms. Mede als gevolg daarvan waaide later deze week een discussie op over de rendementscijfers, die begon met een wat ongenuanceerd artikel in FD.

Platforms glashelder over rendement?

In het hierboven genoemde FD-artikel werd gesteld dat de crowdfunding platforms in Nederland te hoge rendementen voorspiegelen aan investeerders. Hier werd kritisch op gereageerd: er werd in het artikel geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen bruto- en nettorendementen. En dat is nu juist de verklaring voor de onduidelijkheid over de rendementscijfers die platforms tonen. Niet alle platforms zijn namelijk even helder in het weergeven van het nettorendement.
Op donderdagochtend werd in het FD het eerdere artikel genuanceerd, door aan te geven dat er wel degelijk platforms zijn die netjes hun nettorendementen tonen. Maar er is nog altijd niet één lijn en investeerders doen er goed aan om dit in het vizier te houden.
> Uitgebreidere toelichting op de discussie van deze week vind je hier.

Deze platforms gaan aan kop

Uit de nieuwste cijfers van crowdfundingcijfers.nl bleek dat de volgende platforms nu het grootst zijn:
1. Geldvoorelkaar.nl
2. Funding Cirlce
3. Collin Crowdfund

Hier lees je hoeveel de platforms financierden, welk rendement ze halen en hoe je de rendementen van crowdfunding platforms moet vergelijken.

Crowdfunding voor vastgoed in opmars

Van 2016 tot en met 2018 financierden 271 vastgoed projecten opgeteld 101,2 miljoen euro met crowdfunding. Een vastgoed project financierde gemiddeld 370.000 euro met crowdfunding (de mediaan is 160.000 euro).

De forse groei in 2018 werd veroorzaakt door een groei van crowdfunding voor verschillende typen commercieel vastgoed: bedrijfsvastgoed voor eigen gebruik en verhuur, vastgoed voor overnachtingen (hotels en vakantiewoningen) en woningen voor verhuur en verkoop.

Lees meer!

Symbid overgenomen door Ilfa Group

Equity-crowdfundplatform Symbid is overgenomen. De nieuwe eigenaar is Ilfa Group, dat zich bezighoudt met groeifinanciering voor bedrijven en treasury-managementsoftware. Met de overname denkt de financieringsspecialist het hele spectrum aan beleggingen te kunnen bespelen.

Voor hoeveel geld Symbid is overgenomen, willen de directeuren van beide bedrijven niet kwijt. Wel weet het FD uit monde van Ilfa-directeur Fred van der Stappen en Symbid-directeur Jeroen Bontje te melden dat de huidige aandeelhouders van Symbid deels in cash zijn betaald en deels in een belang van Ilfa.

Het hele artikel is te lezen op investeerders.nl

GEEN REACTIES