Crowdfunding de nieuwe trend

0
1997

Crowdfunding wordt meer en meer als serieus alternatief gezien voor het verkrijgen van een financiering of voor het verstrekken van donaties. Crowdfunding is een opkomende trend geweest in 2011 en belooft ook in 2012 aan populariteit te gaan winnen.

Als we de volgende infographic bezien dan kunnen we constateren dat crowdsourcing en crowdfunding een duidelijke plek hebben ingenomen in de Top Tech Trends van 2011.

Top Tech Trends of 2011

Crowdfunding neemt in deze graphic een prominente plek in, uiteraard voor een groot gedeelte geïnitieerd door de aansprekende voorbeelden van Kickstarter en Indiegogo.

Bijgaande graphic toont ook de ontwikkeling aan welke crowdfunding het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Weergegeven wordt onder andere dat de opkomst van crowdfunding mede te danken is aan de opkomst van high-speed internet, acceptatie van online bankieren en uiteraard de opkomst en de mogelijkheden van social media.

Tevens is te zien dat in de US alleen al maandelijks meer dan $ 7 mln wordt ingelegd op crowdfunding platforms per maand.

Wat tevens opvalt is de grote aanwezigheid van platforms in Nederland. Uiteraard is de US koploper met 138 platforms. Engeland volgt op respectabele astand met 32 platforms en Nederland is wereldwijd 3e met het aantal crowdfunding platforms van 24, nog voor landen als Duitsland en Frankrijk.

De ontwikkeling van crowdfunding heeft dus wereldwijd een behoorlijke vlucht genomen. De diversiteit aan platforms is zeer groot, maar in de basis onderscheiden we drie vormen van crowdfunding:

1. Crowdfunding op basis van donatie

2. Crowdfunding op basis van lenen

3. Crowdfunding op basis van aandelen participatie

De drie beschikbare vormen versterken elkaar in de ontwikkeling van crowdfunding in zijn algemeenheid. Crowdfunding moet immers eerst aan massa winnen en de massa win je op het moment als er voor “elk wat wils” is. Diversiteit helpt de ontwikkeling en acceptatie van crowdfunding enorm.

Als we kijken naar de trends van crowdfunding wereldwijd volgende de zoekstatistieken van Google zien we het volgende.

Bovenstaande grafiek geeft de interesse weer van crowdfunding als zoekterm op Google wereldwijd. Na een voorzichtig begin zien we een exponentiële stijging van de interesse in crowdfunding in 2010 welke zich doorzet in 2011. Opvallend is dat, als we de regionale statistieken erbij pakken, de zoekterm Crowdfunding in Nederland het meest wordt gebruikt. Het zoekwoord crowdfunding geeft in Nederland een zoekvolume-index van 100.0. Nummer twee op dit lijstje is Portugal en nummer drie is Brazilië. Dat er in Nederland wat dat betreft voldoende potentie is blijkt dus wel uit deze statistiek. Ook in Nederland is de interesse in crowdfunding over het afgelopen jaar zeer fors toegenomen blijkt uit de volgende grafiek:

Nog nooit is de zoekterm zo vaak geraadpleegd als de afgelopen maanden.

We hebben geen glazen bol. Maar er zijn nog een aantal belangrijke variabelen op basis waarvan we mogen concluderen dan de ontwikkeling van crowdfunding ook in 2012 zich zal doorzetten. Het komende jaar zal in het teken staan van een aantal ontwikkelingen in Nederland waardoor crowdfunding een verder rol van belang zal gaan spelen:

1. Banken blijven terughoudend met kredietverlening, onder andere door het Basel III akkoord;
2. De politiek zal een meer actieve rol gaan spelen bij de ondersteuning va crowdfunding, wellicht zelfs in de vorm van borgstellingen;
3. Actieve participatie van marktpartijen als KvK en MKB Nederland zal tot een grotere acceptatie en bekendheid leiden;
4. Het verder professionaliseren van de reeds bestaande platforms;
5. Er zal een strakkere regelgeving vanuit de AFM opgelegd worden ten aanzien van de platforms wat de professionaliteit verder zal doen toenemen;
6. De aanwezigheid van succes stories zal leiden tot een grotere belangstelling vanuit kredietnemers;
7. Bezuinigingen op kunst en cultuur zal leiden tot een meer creatieve aanpak in het verkrijgen van fondsen;
8. Aandacht van pers en opinionleaders voor crowdfunding zal verder toenemen.

Wij gaan dus uit van een positieve ontwikkeling van crowdfunding. Uiteraard zullen er ook tegenvallers zijn. Projecten zullen mislukken, platforms zullen wellicht niet altijd brengen wat ervan mag worden verwacht en in sommige gevallen zal terugbetaling een probleem blijken te zijn. Maar uiteindelijk denken we dat de tijd rijp is voor verandering. We zullen het gaan zien in 2012. We wensen iedereen in ieder geval alvast een fijne jaarwisseling toe en een gezond en voorspoedig 2012.

GEEN REACTIES