Crowdfunding in Nederland

0
3251

We gaan een rondje maken langs de velden. Crowdfunding in Nederland is sterk in opkomst en er is inmiddels een grote diversiteit aan platforms beschikbaar. Elk platform biedt crowdfunding op haar eigen manier aan. Bij crowdfunding.nl zijn we fan van crowdfunding en juichen alle creatieve initiatieven op dat vlak toe. Gezien de diversiteit aan platforms is het goed om eens in te zoomen op de verschillende platforms. Wat bieden ze, wat is de gedachte erachter en wat zijn de mogelijkheden. We hopen een presentatie te kunnen geven van elk beschikbaar platform en we trappen af met www.geldvoorelkaar.nl.

 

Geldvoorelkaar.nl is een commercieel crowdfunding platform. Dit betekent dat zowel het platform zelf, als de investeerders geld verdienen aan de transacties die via dit platform tot stand zijn gekomen. Geldvoorelkaar.nl bestaat inmiddels bijna een jaar, heeft circa 45 projecten gefund en via www.geldvoorelkaar.nl is bijna € 350.000,- geïnvesteerd. De oprichters zijn Martijn van Schelven en Edwin Adams, beiden afkomstig uit de financiële wereld.

Het aanbod van projecten op geldvoorelkaar is divers. Als enige platform biedt geldvoorelkaar ook de mogelijkheid tot P2P leningen, ofwel particulier consumenten krediet. Naast P2P worden via dit platform ook ondernemingen, starters, verenigingen en goede doelen gefund.

Hoe werkt crowdfunding bij Geldvoorelkaar.nl?

Projecten worden ingediend bij Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar beoordeelt de financiële afloscapaciteit van de geldlener. Afhankelijk van deze afloscapaciteit krijgt de geldlener een risicoclassificatie A tot en met E. Geldvoorelkaar.nl stelt dat onverantwoorde leningen of niet onderbouwde leningen niet worden gepubliceerd. De geldlener bepaalt het tarief en de looptijd van de lening waarna deze wordt gepubliceerd.

Na publicatie kunnen investeerders inschrijven op de lening. Ze kunnen op de website beoordelen of de rentevoet, looptijd of het doel hen bevalt en kunnen vervolgens vanaf € 100,- een investering doen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen investeren. Zodra een lening is volgeschreven wordt de boeking verricht door de investeerders en wordt het geld uitgeboekt naar de geldleners. Elke lening wordt verstrekt op basis van annuïtaire basis. Dit betekent dat de geldlener vanaf maand 2 stelselmatig de lening aflost. Maandelijkse terugbetalingen van rente en aflossing worden direct uitgekeerd aan de geldgevers. Geldgevers ontvangen dus slechts rente en ontvangen geen aandelenkapitaal in de onderneming.

Volgens mede-oprichter Martijn van Schelven zijn er drie primaire motieven voor investeerders om deel te nemen aan crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl.

  1. investeerders verdienen een aantrekkelijk rendement
  2. investeerders investeren vanuit een sociale gedachte, willen een onderneming of een persoon verder helpen
  3. investeerders zoeken naar nieuwe mogelijkheden vanuit een negatief sentiment ten aanzien van hun bankervaring of hun belegging

Volgens mede oprichter Edwin Adams liggen de redenen voor de kredietnemers voor de hand. Ze krijgen niet of nauwelijks krediet en als ze het al krijgen tegen niet aantrekkelijke condities. Tevens wijst hij op de commeciële kansen voor ondernemers bij het verkrijgen van krediet. Investeerders kunnen uitgroeien tot je eerste en wellicht beste klanten.

Waarom zijn jullie destijds begonnen met een crowdfuning platform?

We zijn beiden afkomstig uit de bankensector en we stoorden ons aan de beperkte mogelijkheden van kredietverlening. Veelal wordt vanuit het oogpunt van de bank gekeken naar het omzet -en kredietniveau wat er uiteindelijk toe leidt dat voor veel kleine MKB ondernemingen financiering onhaalbaar bleek. We zijn 2,5 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van het platform. Toen was de kredietverlening al lastig en de rente op spaartegoeden laag. We zagen daar goede mogelijkheden voor om dat op een andere manier in te vullen. De ontwikkeling van de economie, aandelenmarkten en rente de afgelopen jaren alsmede de toekomstige onzekere toekomst hebben ons gesterkt in het idee over de mogelijkheden van crowdfunding, aldus Martijn van Schelven

Jullie hebben geen afgebakende doelgroep, iedereen kan een lening aanvragen. Waarom is hiervoor gekozen?

Eurocrisis en kredietcrisis slaan niemand over. Kredietverlening is voor iedereen een probleem. Zeker als het gaat om kleinere financieringsbehoeftes, zegt Edwin Adams. Indien de kredietnemer solvabel is kan hij/zij bij ons terecht, ongeacht of het een particulier, een onderneming of bijvoorbeeld een sportvereniging is.

Jullie wijken in een aantal zaken af van andere crowdfunding platforms. Een annuïteiten lening, classificaties etcetera. Waarom is hiervoor gekozen?

We willen slechts verantwoord verstrekken. Een financiering of lening is altijd nodig, maar we willen het niet stimuleren. We geloven in aflossing van de schuld. Vandaar de keuze voor een ouderwetse annuïteiten lening. Overigens zijn ook sommige banken en zeker ook DNB meer en meer overtuigd van verplichte aflossing op bijvoorbeeld je hypotheek. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Ook de classificaties zijn bewust gekozen om investeerders te wijzen op mogelijke risico’s die investeringen met zich meebrengen. We willen niet alleen mooie rendementen voorspiegelen. Wat dat betreft zijn we dus redelijk conservatief ingesteld. Voor veel klein ondernemerschap is ook vaak niet interessant om aandelenkapitaal te verstrekken aan investeerders, vandaar dat we voor een ander model hebben gekozen.

Wat zijn jullie ervaringen tot op heden?

Het meest opvallende wat mij betreft is dat de reden van investeren lang niet altijd het rendement is, zegt Martijn van Schelven. Investeerders investeren omdat ze het met name gewoon leuk vinden. Tegelijkertijd blijkt dat geldleners zeer zorgvuldig hun verplichtingen nakomen. Wat we wel merken is dat de markt nieuw is en dat we in eerste instantie veel bezig zijn met het uitleggen van het begrip crowdfunding. Wat dat betreft kunnen we nog wel een steuntje in de rug krijgen.

Wat zijn jullie verwachtingen omtrent crowdfunding?

Gezien de economische recessie, Basel III, tegenvallende beursresultaten zullen meer en meer mensen actief op zoek gaan naar alternatieven. Kredietverlening blijft problematisch de komende jaren, maar moet wel gebeuren om via investeringen de economie er weer bovenop te helpen. Op de huidige manier gebeurt dat niet. Crowdfunding, onder andere door de laagdrempeligheid en de mooie intergratie ervan met social media, zal hierdoor steeds meer een  plek krijgen in de financiële wereld en zal met een paar jaar een serieus economisch  alternatief zijn in de leen -en investeringswereld. Crowdfunding is wellicht nog een niche maar zal uitgroeien tot iets serieus. Kijk ook maar naar buitenlandse initiatieven op dit vlak en de volumes die hier al worden gerealiseerd.

Welke mogelijkheden zien jullie nog voor crowdfunding weggelegd?

Veel partijen kennen crowdfunding als leen -of investeringsalternatief niet. De mogelijkheden zijn echter oneindig. Films worden gefund op basis van crowdfunding, ondernemingen worden gestart door crowdfunding, maar ook een sportvereniging kan crowdfunding gebruiken om zaken voor elkaar te krijgen. De commerciële mogelijkheden van crowdfunding, het vergroten of versterken van de band met je investeerders, heeft ontzettend veel kansen. Een verdere intergratie met social media zal het gebruik doen laten toenemen. We staan pas aan het begin van een nieuwe ontwikkeling.

Welke tips hebben jullie voor deelnemers?

Zie de mogelijkheden van crowdfunding en sta stil bij de potentie ervan. Verkoop, of pitch je project op een positief enthousiaste manier en kom je afspraken na. Schakel zelf je eigen netwerk in. Hetzij voor funding zelf, hetzij om de booschap te verspreiden en wijs mensen op alle mogelijke manieren op je project. Het is niet verkeerd financiering aan te vragen. Een lening financiert immers veelal groei. Maar doe het altijd bewust. Weet wat je weggeeft en blijf kritisch.

Waar staat Geldvoorelkaar.nl over een jaar of twee?

Over twee jaar is Geldvoorelkaar uitgegroeid tot een volwaardig crowdfunding platform met diverse mogelijkheden. We streven naar een financieringsniveau van tussen de 8 en 10 miljoen euro op jaarbasis. Wat dat betreft kijken we goed naar de ontwikkelingen in het buitenland. We leren veel van de ontwikkeling op Zopa, Smava en dergelijke platforms die inmiddels hebben aangetoond op een verantwoorde wijze substantieel krediet te kunnen verstrekken middels crowdfunding.

Wat heeft crowdfunding nog nodig om tot wasdom te komen in Nederland?

Verschillende marktpartijen hebben reeds aangegeven crowdfunding als serieus financieringsmiddel te zien om ten dele de financieringsfricties in het klein MKB op te lossen. Partijen als het Ministerie van Financiën en het Ministerie van EL&I, maar ook DNB, AFM, MKB Nederland moeten crowdfunding publicitair ondersteunen om zodoende meer begrip van en vertrouwen in dit businessmodel te genereren. We geloven ook in bepaalde vorm van regulering vanuit de AFM om alles in goede banen te leiden. Iedereen die crowdfunding ondersteunt moet dit uitdragen en laten zien dat er echt goede inititiatieven zijn op dit vlak. Er is wat dat betreft nog een hoop te winnen.

GEEN REACTIES