Crowdfunding; realisatie en prognoses 2014

1
6380

Recent onderzoek van onderzoeksbureau Douw en Koren wijst uit dat de markt voor crowdfunding in Nederland in 2013 is verdubbeld. Waar in 2012 nog voor € 14.000.000,- financiering werd opgehaald stopte de teller in 2013 op ongeveer € 32.000.000,-. In totaal zijn er meer dan 1250 projecten gecrowdfund welke als volgt te verdelen zijn:

cfnl1

De gemiddelde omvang van de projecten bedroeg € 25.000,-. We zien echter een substantiële stijging bij de gemiddelde omvang van de financieringen voor ondernemingen. Deze bedroeg over 2013 € 75.000,-.

(Bron; Douw & Koren; crowdfunding consultancy)

2013 was dus voor crowdfunding in zijn algemeenheid een succesvol jaar. Voor een groot deel verantwoordelijk voor de stijging van het volume is Geldvoorelkaar. Graag willen we dan ook inzoomen op de ontwikkeling bij dit crowdfunding platform.

In totaal is er bij Geldvoorelkaar over het afgelopen jaar 407% kapitaal groei gerealiseerd wat uiteindelijk neerkomt op een totaal gefinancierd volume van ruim € 17.000.000,-. Het totaal gefinancierd volume beliep bijna € 20.000.000,- (inmiddels is de grens van 20 mio ruimschoots doorbroken).

(investeringen via GvE cumulatief)cfnl2

Geldvoorelkaar heeft voor wat betreft de financieringen verstrekt aan het MKB hiermee een marktaandeel van ruim 60%.

De afgelopen maanden wordt er meer dan € 2.000.000,- per maand aan financiering gerealiseerd via Geldvoorelkaar. Als we de wereldwijde ontwikkeling ten aanzien van crowdfunding in ogenschouw nemen kunnen we vaststellen dat er ook in Nederland nog een verdere groei zal plaatsvinden.

Als we de ontwikkeling op kwartaalbasis, gezien vanaf 01/2012, kan er realistisch ingeschat worden dat een kapitaalgroei van 75% gerealiseerd moet kunnen worden. Een stijging van 75% zou leiden tot een verwachte funding van ongeveer € 30.000.000,-. Hiermee bedraagt de doelstelling van Geldvoorelkaar € 50.000.000,- totaal gefinancierd volume aan het eind van 2014. (De geprognosticeerde groei ligt ook in lijn met de gerealiseerde groei in groeimarkt UK, zie hieronder)

Inmiddels zijn er circa 400 bedrijven van financiering voorzien. Het gemiddeld gefinancierd bedrag per lening loopt snel op. Kijkend naar het gemiddeld gefinancierd bedrag tot op heden beloopt dat ongeveer € 50.000,-. Inmiddels worden financieringsbedragen omvangrijker. Uitgaande van een gemiddeld gefinancierd bedrag van € 65.000.- per onderneming heeft de crowd aan het eind van dit jaar via Geldvoorelkaar ruim 750 bedrijven en partijen van financiering voorzien.

Tot slot willen we nog even een korte blik werpen over onze landgrens. We zien dat crowdfunding in Europa langzaam tot ontwikkeling aan het komen is. In de UK is de ontwikkeling echter al een paar jaar verder. Het is dan ook interessant om te zien of de groei ook in deze markt zich nog verder ontwikkelt.

Over de periode 2011-2013 is het jaarlijkse volume, opgehaald door diverse crowdfunding gerelateerde initiatieven meer de verdrievoudigd. Het totaal gecrowdfunde volume in 2013 bedroeg £ 939.000.000,-.  Omgerekend in Euro’s bedraagt dat dus al meer dan een indrukwekkende € 1.1 miljard.

De ontwikkeling in Engeland laat zich als volgt grafisch weergeven:cfnl3

Gemiddeld neemt het volume over de afgelopen drie jaar met 75% toe. Vooralsnog wordt het grootste deel van het volume gerealiseerd door “donation-based crowdfunding” en niet, zoals in Nederland het geval is, crowdfunding waarbij er sprake is van een financiële “return-on-investment”. We zien wel dat commerciële crowdfunding, met een stijging van 203% over het afgelopen jaar de snelst groeiende vorm is.

Gebaseerd op de gemiddelde groei over de afgelopen jaren wordt verwacht dat in 2014 het volume wat opgehaald wordt via het alternatieve financieringskanaal zal oplopen tot £ 1.6 miljard.

(bron; Nesta; The rise of future finance)

Op basis van deze ervaringscijfers, alsmede de stormachtige ontwikkeling in Nederland kunnen we stellen dat crowdfunding in Nederland zijn opmars zal vervolgen. We durven dan ook te stellen dat het gerealiseerd kapitaal in Nederland over 2014 ongeveer zal op gaan lopen naar € 60.000.000,- wat wederom zou neerkomen op minimaal een verdubbeling van de gerealiseerde funding in 2013.

1 REACTIE

Comments are closed.