Crowdfunding stimulans voor duurzame energieprojecten?

0
118

Op dit moment kent de Nederlandse energietransitie een aantal grote uitdagingen. Een van die uitdagingen is het vinden van voldoende financiering voor de (kleinere) energieprojecten. Een andere uitdaging is acceptatie en begrip van de samenleving voor dit soort projecten. Financiële participatie van burgers in de vorm van crowdfunding kan hier een oplossing voor bieden. Crowdfunding voor hernieuwbare energieprojecten is een relatief nieuw concept.

Om in kaart te brengen wat crowdfunding kan betekenen voor de energietransitie is stilgestaan bij leerervaringen op basis van gefinancierde energieprojecten. Daarnaast heeft Stephanie Platschorre wetenschappelijk onderzoek verricht naar hoe de crowd aankijkt tegen bio-energie proposities om beter inzicht te krijgen in de behoeften van crowdfunders. Hiervoor heeft zij een enquête en interviews afgenomen onder relaties van Oneplanetcrowd en Crowdfundmarkt. In dit artikel worden deze inzichten gedeeld.

Voorbeelden uit de Praktijk

Voorbeelden van projecten die succesvol zijn gefinancierd door middel van crowdfunding via het crowdfunding platform Oneplanetcrowd zijn: Peters Biogas in Luttelgeest, Van Eijck Groen Gas in Alpen en een bio-energie installatie van BeGreen in Hilversum. Voor van Eijck Groen Gas heeft er zelfs een succesvolle tweede financieringsronde plaatsgevonden voor de financiering van een uitbouw van de bio-energie installatie. Ook op het gebied van zonne-energie en windenergie hebben er een aantal succesvolle campagnes plaats gevonden zoals bijvoorbeeld het Zonnepark Apeldoorn en het Windpark Westermeerwind.

Perspectief van de ondernemer

Op basis van deze ervaringen kan geconcludeerd worden dat de initiatiefnemers het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van hun hernieuwbare energieproject als erg positief ervaren. Crowdfunding biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om hun energieprojecten uit te leggen aan het grotere publiek. Op deze manier wordt de energietransitie tastbaar waardoor crowdfunders enthousiast worden en zich ontpoppen tot ambassadeurs van de projecten. Dit komt mede doordat het grotere publiek op deze manier de mogelijkheid wordt geboden om baten te ontvangen uit een hernieuwbaar energieproject.

Perspectief van investeerders

Voor succesvolle campagnes is het belangrijk om als initiatiefnemer en crowdfundplatform de crowd goed te begrijpen. Op basis van het onderzoek van Stephanie Platschorre komen drie motivaties naar voren voor de crowd om te investeren via crowdlending: financieel rendement, impact en persoonlijke ontwikkeling. De meeste crowdfunders streven een duurzame en/of sociale impact na met hun investering. Echter is investeren via crowdlending niet een vorm van filantropie, want deze impact dient hand in hand te gaan met een aantrekkelijk financieel rendement. Ook hebben sommige crowdfunders sterk het gevoel dat onder andere banken niet voldoende geld beschikbaar stellen voor de kleinere ondernemers en nemen daarom het heft in eigen handen. Verder draagt crowdlending bij aan de ontwikkeling van de investeerders doordat ze op een laagdrempelige manier in aanraking komen met verschillende initiatieven en innovaties. Investeerders maken hun investeringsbeslissing deels op basis van een afweging of de investeringsproposities invulling geeft aan deze motivaties.

Belangrijke factoren in investeringsbeslissing

Op basis van het onderzoek zijn ook factoren geïdentificeerd die belangrijk zijn in de investeringsbeslissing met betrekking tot specifiek bio-energieprojecten. Dit zijn (on)zekerheden in het project, innovatie, duurzaamheid en het financieel rendement. Opvallend is dat de crowd een uiteenlopende visie heeft op de duurzaamheid van bio-energie en dit zorgt ervoor dat alleen projecten waarbij biomassa een duurzame herkomst heeft aanspreken bij het grotere publiek. Aangezien investeerders dit belangrijk vinden kan er een mooie wisselwerking ontstaan tussen investeerders en de bio-energiesector waarbij de investeerders sturen richting een (nog) duurzamer gebruik van biomassa. Verder wordt de SDE+ subsidie door sommige investeerders als een zekerheid gezien in de business case. Het is voor investeerders daarbij wel belangrijk dat ze de overheid kunnen vertrouwen in het nakomen van de afspraken van deze toegekende subsidie. Dit vertrouwen is nog niet altijd aanwezig. Om zorgen te ontnemen bij de crowd is er een belangrijke rol weggelegd voor transparante informatieverstrekking over de SDE+ subsidie en certificering in de communicatie rondom de duurzaamheid van de gebruikte biomassa. Op basis van de bevindingen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek biedt crowdfunding de mogelijkheid om de energietransitie en de samenleving dichterbij elkaar te brengen en kan dit samen een stimulans geven aan de energietransitie in het algemeen.

Bron: Crowdfundmarkt

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.