De grootste misverstanden omtrent crowdfunding

0
6356

We geven veel presentaties en workshops en worden met  veel vragen geconfronteerd. Gelukkig raakt de term crowdfunding steeds beter ingeburgerd, maar mensen gaan nogal eens uit van verkeerde veronderstellingen. We zetten ze eens op een rijtje. truefalse

1. Crowdfunding wordt met name toegepast in de culturele en creatieve sector

Crowdfunding, is net als veel andere innovaties, ontstaan in de creatieve sector. Inmiddels zien we crowdfunding als financieringsinstrument echter overal opduiken. De snelst groeiende vorm van crowdfunding is het commerciële model waarbij vooral het MKB wordt gefinancierd. Als tegenprestatie krijgen de investeerders een financiële beloning in de vorm van rente, aandelen of obligaties.

2. Crowdfunding is alleen geschikt voor relatief kleine bedragen

Dat ligt eraan wat je “klein” noemt. In de VS zijn al meerdere projecten geweest waarbij er per individueel project enkele miljoenen euro’s zijn gefinancierd. Ook in Nederland zien we de gemiddeld opgehaalde bedragen sterk stijgen. Financieringen van € 250.000,- of meer zijn geen uitzonderingen en kunnen met een goede voorbereiding ook binnen een snelle periode opgehaald worden.

3. Gecrowdfunde ondernemingen of projecten moeten “aaibaar” zijn of met name gericht op consumentenproducten

Als men denkt aan crowdfunding denkt men wellicht vaak aan de financiering van een winkel, een restaurant of een innovatief product gericht op de particuliere markt. Uiteraard is het van toegevoegde waarde als investeerders een bepaalde emotie voelen bij het te financieren project of product. We zien echter steeds vaker dat projecten die op het oog niet direct geschikt zijn voor crowdfunding. Denk hierbij eens aan bijvoorbeeld Dovideq, waarbij de benodigde financiering ter ontwikkeling van een endoscooptester bij elkaar gebracht is door crowdfunding. Recent is via Geldvoorelkaar € 500.000,- financiering opgehaald voor de ontwikkelingskosten van een innovatieve offsetdrukpers. Twee succesvolle voorbeelden van gecrowdfunde ondernemingen die op het eerste gezicht zich niet zouden lenen voor een financiering via crowdfunding. Beide ondernemingen hebben niet een product ontwikkelt wat zich laat lenen voor de consumentenmarkt, emotionele betrokkenheid is ook aanmerkelijk minder maar beide ondernemingen hadden wel een goede en duidelijke propositie.

4. Crowdfunding is altijd succesvol

De succesratio’s bij de verschillende platforms kan sterk verschillen. Het is echter niet zo dat een publicatie van een crowdfunding campagne per definitie succesvol is. De ondernemer zal er zelf ook een succes van moeten maken. Crowdfunding is een dynamische vorm van financiering met een hoop bijkomende voordelen, maar het is ook aan de ondernemer om zijn of haar eigen dynamiek in te zetten voor he verkrijgen van het benodigde kapitaal.

5. Crowdfundinvesteerders beleggen uit het oogpunt van sociaal maatschappelijk doelstellingen

Uiteraard investeren veel crowdfundinvesteerders in projecten omdat ze de kredietnemer kennen, iemand verder willen helpen of omdat ze het simpelweg leuk vinden. We zien echter tegelijkertijd de professionaliteit bij investeerders toenemen. De gemiddeld geïnvesteerde bedragen nemen toe en veel investeerders zien crowdfunding ook simpelweg als nuttige aanvulling op hun bestaande beleggingsportefeuille. Of zien het als mogelijkheid om het rendement op het vermogen te vergroten.

6. Een Bank en een crowdfundingplatform zijn elkaars concurrenten

We zien inmiddels dat meer en meer grote banken crowdfunding omarmen als financieringsinstrument. Crowdfunding zien wij ook als een onderdeel van een totale financiering. Steeds vaker zien we een zogenaamde hybride toepassing. Hierbij wordt de financieringsbehoefte bij ondernemers door ondernemer zelf, de bank en een crowdfundingplatform gecombineerd ingevuld. Een bank en een alternatief financieringskanaal kunnen elkaar op dat vlak juist versterken in plaats van beconcurreren.

7. Crowdfunding stelt in omvang niet zo veel voor

In Nederland is crowdfunding sterk in opkomst, maar het totaal gefinancierd kapitaal in Nederland via crowdfunding is verhoudingsgewijs nog klein. Wat dat betreft is het beter te kijken naar de potentie en de versnelling die crowdfunding doormaakt. De verwachting is dat de gezamenlijke crowdfunding platformen in Nederland in 2016 minimaal € 250 miljoen aan financiering wegzetten. Als we kijken naar andere landen zien we dat in sommige gevallen individuele platforms al meer dan € 1 miljard aan financiering hebben weggezet. Verdere professionalisering in Nederland zal tot een zelfde ontwikkeling leiden. Uiteindelijk zal, met name voor de financiering van het MKB, crowdfunding in Nederland niet meer weg te denken zijn.

8. Crowdfunding is hard werken

Crowdfunding is een dynamische vorm van financiering. Een aanvraag doen en wachten op financiering? Zo werkt het niet. Het is verstandig om je voor te bereiden, goed te onderbouwen en ook tijdens de financieringsperiode de focus te laten richten op jouw aanvraag. Zet online en offline activiteiten in om mensen te “verleiden” te investeren in jouw project. Betrek je eigen netwerk en ook je eigen indirecte netwerk via bijvoorbeeld social media. Potentiële investeerders van buiten je netwerk zullen dan vanzelf volgen. Veel werk? Het is maar hoe je het bekijkt. Je krijgt er ook heel veel voor terug. Klanten, ambassadeurs, PR, aandacht enzovoort. Maak van je financieringsinstrument een commerciële actie, dat maakt de “werkzaamheden” voor een succesvolle financiering van je onderneming wel zo leuk!

9. Crowdfunding is duur

Bij de meeste platforms bepaal je de voorwaarden zelf. Je kunt het dus zo duur maken als dat je zelf wilt. De kostenstructuren en werkwijzen van de verschillende platforms kunnen behoorlijk van elkaar afwijken. Gemiddeld kunnen we echter wel stellen dat een financiering via crowdfunding niet duurder hoeft te zijn dan een financiering via de bank. Integendeel. Er zijn voldoende voorbeelden te geven waarbij de financiering is afgerond tegen zeer scherpe condities.

10. Crowdfunding is niet een professionele manier van kredietverlening

De meeste platforms hebben een vergunning dan wel een ontheffing van de AFM. Er is toezicht op de branche vanuit de AFM (in ieder geval voor wat betreft die platforms met een vergunning). Inmiddels is er een branchevereniging opgericht en professionaliseren de verschillende platforms hun dienstverlening. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt een campagne om crowdfunding meer bekend te maken. Zowel verschillende politieke partijen als de ministers Kamp en Dijsselbloem hebben zich meermaals positief uitgelaten over crowdfunding.

Op veel vlakken is er qua professionalisering nog één en ander te verbeteren. Feit is wel dat de dienstverlening en de wijze waarop de kredietverlening tot stand komt wel degelijk professioneel te noemen is.

GEEN REACTIES