Gedragscode MKB Financiers gepresenteerd

0
224
Gedragscode-mkb-financiers

Vandaag presenteert Stichting MKB Financiering (SMF) de Gedragscode MKB Financiers vanuit haar streven naar meer klantgerichte en passende financiering voor mkb ondernemers.

– Door Ronald Kleverlaan, in Trends in MKB Financiering

Transparantie, maximale rentetarieven en passend financieren
In de Gedragscode MKB Financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden. In het persbericht heb ik de achterliggende hiervan als volgt samengevat:

De nieuwe financiers geven ondernemers extra kansen om financiering aan te trekken. De sterke groei van de sector maakt het echter ook lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.

Kifid klachtenloket Alternatieve Financiering
Om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten en transparant te zijn over afhandeling van klachten wordt i.s.m. Kifid een onafhankelijk klachtenloket geopend waar ondernemers vanaf 1 juli 2019 terecht kunnen met eventuele klachten over financiers die de gedragscode ondertekend hebben.

Jaap Koelewijn bestuurslid Governance voor uitvoeren audits en controle
Vandaag is ook bekend gemaakt dat Jaap Koelewijn is benoemd als bestuurslid Governance. In die functie is hij verantwoordelijk voor de audits van partijen die de Gedragscode ondertekenen. Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode vervult deze rol op persoonlijke titel als expert in de financiële sector:

Ik lever graag mijn bijdrage aan het verder volwassen maken van deze markt in ontwikkeling. In mijn rol als bestuurder Governance zal ik de komende periode gaan beoordelen in welke mate de huidige founding partners en nieuwe partners de gedragscode al hebben ingevoerd en uitvoeren.

Samenwerking met banken
De Gedragscode MKB Financiers is door SMF opgesteld in samenspraak met ondernemers, adviseurs en relevante stakeholders zodat de gedragscode als leidraad voor deze jonge branche breed gedragen wordt. Daarnaast wordt er ook steeds intensiever samengewerkt tussen banken en alternatieve financiers. De gedragscode zal deze samenwerking ook versnellen. Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken zegt hierover:

“De banken juichen verbreding van het financieringslandschap toe en verwelkomen de Gedragscode MKB Financiers. Deze gedragscode sluit aan bij het gedachtegoed van onze eerder gepubliceerde bancaire gedragscode en draagt bij aan het vertrouwen en professionalisering van de gehele financieringsmarkt. Het geeft de ondernemer een beter inzicht in het aanbod van de alternatieve financiers. De gedragscode is in het belang van de klant en van de markt als geheel, en zal de samenwerking tussen de diverse financiers ten goede komen.”

Ingangsdatum gedragscode op 1 juli 2019
De Gedragscode MKB Financiers heeft als ingangsdatum 1 juli 2019 en vanaf dat moment committeren alle aangesloten partijen zich aan de voorwaarden zoals beschreven in de Gedragscode. Stichting MKB Financiering zal er op toezien dat het commitment aan de Gedragscode ook nageleefd wordt.Naar verwachting zullen dit jaar ca. 15-20 serieuze aanvragen worden ingediend door alternatieve financiers die zich aan willen sluiten bij Stichting MKB Financiering en de gedragscode zullen ondertekenen. De Gedragscode MKB Financiering is te vinden op de site van Stichting MKB Financiering.

GEEN REACTIES