Platforms glashelder over rendement?

0
169

Deze week was er veel reuring over crowdfunding in het (financiële) nieuws. Dat was het gevolg van een artikel dat woensdagochtend op de voorpagina van het FD stond, waarin werd geschreven dat crowdfundingplatforms hogere rendementen beloven aan investeerders dan investeerders in werkelijkheid halen. Een flinke beschuldiging, die in veel gevallen onterecht is.

Er werd dan ook kritisch op het artikel gereageerd. Zo schreef Ronald Kleverlaan, expert in alternatieve financiering, in zijn nieuwsbrief dat in het FD duidelijk geen onderscheid werd gemaakt tussen bruto en netto rendementen. “Iedere belegger weet dat hier een verschil tussen is. Dat wordt in de kop van het artikel nu bijna als ‘misleiding’ gepresenteerd”, aldus Kleverlaan.

Platforms niet allemaal even transparant

En dat, terwijl de AFM een tijdje geleden juist aangaf dat het steeds beter gaat met de transparantie van crowdfunding platformen. In het FD werd deze boodschap een dag later dan ook genuanceerd. “Sommige crowdfundingplatforms zoals Funding Circle en Geldvoorelkaar.nl houden zich wel aan de eis van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de nettorendementen weer te geven.” In tegenstelling tot platforms die dat niet doen, dus.

Met deze nuancering in het FD werd wél de spijker op de kop geslagen: er bestaat een verschil in hoe transparant platforms zijn over hun gemiddelde rendement. En daar is weinig toezicht op. De AFM stelde wel voorschriften op, waar de grootste platforms zich ook aan houden. Maar de AFM zegt ook: nog steeds zijn er platforms die dat niet doen. Ook al hebben die wel een AFM-ontheffing.

Berekening van het nettorendement

Wat zegt de AFM dan over het presenteren van rendementscijfers? In ieder geval wil de AFM dat platforms hun nettorendement laten zien. Zo wordt voorkomen dat platforms hun (hoge) brutorendement aanprijzen als het rendement dat investeerders gemiddeld behalen. Door kosten en betalingsachterstanden van geldnemers is dit percentage niet reëel. Eerlijker dus om het nettorendement te tonen.

De verschillende platforms die hun nettorendement tonen, berekenen dit helaas ook op verschillende manieren. De aanbeveling van de AFM is om alle kosten en alle achterstallige betalingen van 90 dagen of meer niet mee te nemen in de rendementsberekening. Bijvoorbeeld Geldvoorelkaar.nl berekent zo het rendement. Maar dit is geen eis en dus zijn er ook platforms die hun nettorendement anders berekenen.

Glashelder?

In ieder geval kunnen we met zekerheid stellen dat de transparantie van alle crowdfunding platforms in Nederland niet gelijk en ook niet optimaal is. Maar… het glas is halfvol, want met name de grotere platforms werken hier wel aan. Voor investeerders geldt vooral: houd het verschil tussen bruto en netto rendementen goed voor ogen.

GEEN REACTIES