MKB-accountant belangrijk bij financieringsvraagstukken

0
369

Accountants kunnen met hun bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis en hun inzicht in ondernemingsfinanciering een prominentere rol spelen in kredietverlening aan mkb-ondernemingen. Echter, de huidige generatie accountants voelt zich hier niet prettig bij en educatie is hard nodig om accountants de juiste kennis bij te brengen.

Deze conclusies trekken Jan Wietsma en Antoinette Rijsenbilt in het onderzoek ‘Financiering in het MKB en de rol van de MKB-accountant’ van Nemacc, het kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit.

Verwachtingen ondernemer en accountants rond kredietverlening

Over mkb-accountants en financieren is de afgelopen jaren heel wat geschreven en gezegd. Daarbij werd met enige regelmaat opgemerkt dat de adviesmarkt voor mkb-financieringen groot is en de mkb-accountant dus enorme kansen biedt. Tegelijkertijd stelde men vast dat de mkb-accountant die kansen (nog) niet oppakt. Het onderzoek focust op de verwachtingen van ondernemers, accountants en financiers rond kredietverlening en de rol die accountants daarin kunnen spelen.

‘Accountants doen zich zichzelf te kort,’ zo stelt Antoinette Rijsenbilt, onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit en lid van de NEMACC raad. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat met name het kleinere mkb moeite heeft met aantrekken van passende financiering. Maar wat ook blijkt is dat financiers soms concluderen dat accountants meer over dit onderwerp zouden moeten en kunnen weten.’

Het financieringslandschap verandert

De onderzoekers pleiten er daarom ook voor dat accountants hier hun rol en hun kansen pakken. Dat betekent wel dat accountants moeten werken aan het opbouwen en onderhouden van hun kennis rond financiering. Het onderzoek concludeert dat het financieringslandschap verandert, onder andere omdat banken zich verder terugtrekken. Daarnaast is er sprake van een forse groei van het aantal nieuwe financieringsvormen en het daarmee gepaard gaande aantal financieringspartijen. Veel mkb-ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en hetzelfde geldt in veel gevallen ook voor de mkb-accountant.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • De mkb-accountant voelt zich niet ‘senang’ om financieringsdeskundige te worden – Stakeholders roepen de mkb-accountant op actief de rol op te pakken bij financieringsvraagstukken en het optimaliseren van de financieringsstructuur. De mkb-accountant merkt in algemene zin op dat hij geen financieringsdeskundige is en voelt zich ook niet ‘senang’ om dit te worden. De bestaande praktijkuitoefening vraagt al de nodige tijd en aandacht waardoor het lastig is om nieuwe adviesterreinen op te pakken.
  • De mkb-ondernemer heeft behoefte aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken – Tegelijkertijd heeft de ondernemer in het mkb behoefte aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken en vinden financiers het eveneens belangrijk dat de ondernemer goed wordt begeleid. Dit bevordert namelijk het aantal toewijzingen en draagt tevens bij aan een verlaging van de kosten bij kredietverlening aan het mkb. De huidige regelgeving levert voor de mkb-accountant geen knelpunten op bij het leveren van diensten en producten die te maken hebben met financieringsvraagstukken.
  • Educatie kan een positieve bijdrage leveren aan kennisniveau mkb-accountant op het gebied van financieringsvraagstukken –Educatie kan een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van het kennisniveau van de mkb-accountant met betrekking tot het begeleiden van ondernemers met financieringsvraagstukken. Daarnaast roepen de onderzoekers de mkb-accountant op om meer en beter te gaan samenwerken met interne en externe financieringsdeskundigen.

Bron: Nieuwsbrief Trends in MKB Financiering, Ronald Kleverlaan

GEEN REACTIES