Wat is Crowdfunding?

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een beroep doen op de crowd om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen.

Crowdfunding is de afgelopen jaren sterk gegroeid:

  • In 2013 is circa € 32.000.000,- gefinancierd via crowdfunding in Nederland wat een ruime verdubbeling is ten opzichte van het jaar daarvoor.
  • Wereldwijd is er in 2013 meer dan € 5 miljard opgehaald via crowdfunding. In 2016 is er in Nederland in totaal ruim € 128 miljoen gefund.
  • Geldvoorelkaar.nl is in 2017 de grens van € 100 miljoen aan funding gepasseerd.

Wat is crowdfunding?Wanneer je denkt aan Crowdfunding, dan denk je al snel aan de culturele en creatieve sector. Hier is crowdfunding in beginsel ontstaan. Inmiddels zijn er verschillende varianten van crowdfunding ontstaan, allen met het zelfde basisprincipe waarbij vele kleine geldgevers samen het doelkapitaal bij elkaar brengen. Vaak gebeurt crowdfunding online en wordt er een professioneel platform gebruikt.

Crowdfunding is een dynamische vorm van financiering. Zeker voor ondernemingen kan crowdfunding veel voordelen hebben en we zien dan ook dat crowdfunding meer en meer een bewuste keuze wordt voor het ophalen van de gewenste financiering.

Een aantal voordelen van crowdfunding zijn onder andere:

  1. Tarieven en voorwaarden zijn veelal door ondernemers zelf te bepalen
  2. Crowdfunding levert veel investeerders, investeerders kunnen uitgroeien tot klanten en/of ambassadeurs van de onderneming
  3. Een crowdfundingcampagne is een uitstekende vorm van marktonderzoek
  4. Crowdfunding sluit aan op een veranderende behoefte van mensen. Meer online gericht, grotere behoefte tot ‘community building’, een groeiende deeleconomie, grotere behoefte aan transparantie
  5. Crowdfunding kan daadwerkelijk een onderdeel zijn van een online marketingstrategie

Steeds vaker zien we dat verschillende vormen van financiering worden samengebracht. Elke vorm van financiering heeft immers voor– en nadelen. Ook banken nemen een meer positieve houding aan ten opzichte van crowdfunding. Hybride- en stapelfinancieringen, waarbij de bank bijvoorbeeld rekening-courantkrediet verstrekt en een crowdfundingplatform een middellang krediet of eigen vermogen, komen steeds vaker voor.

In 2013 is in Nederland de branchevereniging voor Nederland Crowdfunding opgericht. De Nederlandse crowdfundingplatforms, die zich richten op bedrijfsfinanciering organiseren zich in de branchevereniging ‘Nederland Crowdfunding’ om de ontwikkeling die crowdfunding in Nederland doormaakt te versterken en verduurzamen. In 2017 is Geldvoorelkaar.nl een samenwerking gestart met de Stichting Crowdfundersbelangen.

Grofweg valt crowdfunding in 3 hoofdgroepen te verdelen.

Donatiemodel

Binnen het donatiemodel doneert een investeerder geld voor een bepaald doel. Dit kan van alles zijn. Bij donaties krijgt de investeerder er niets voor terug, dit is pure liefdadigheid. In Nederland zijn er diverse platformen die dit aanbieden.

Naturamodel

In het naturamodel valt de financieringsvorm sponsoring. Het grootste verschil tussen donaties en sponsoring is dat bij sponsoring de investeerder een niet-financiële beloning ontvangt van de ondernemer. Sponsoring wordt vaak toegepast bij projecten in de creatieve sector. Als tegenprestatie hierbij kan worden gedacht aan een concertkaartje, een exemplaar van een cd of een naamsvermelding in bijvoorbeeld de aftiteling van een film. Verder is het ook mogelijk dat de investeerder een exemplaar van (het nog te ontwerpen) product ontvangt bij sponsoring vanaf een bepaald bedrag. Voorbeelden van platformen die dit aanbieden zijn www.cinecrowd.nl (NL), www.voordekunst.nl (NL), www.kickstarter.com (VS) en www.sellaband.com (DE).

Commerciële model

De snelst groeiende vorm is van crowdfunding is het commerciële model waarbij vooral het MKB wordt gefinancierd. Als tegenprestatie krijgen de investeerders een financiële beloning (rente). Dit kan in verschillende vormen zijn. Vaak wordt deze financiële tegenprestatie ook gecombineerd met een product of dienst van de desbetreffende onderneming.

Vreemd vermogen

Hierbij leent de investeerder een som geld uit aan de ondernemer. De ondernemer betaalt dit terug met rente. Het ligt aan het platform hoe de terugbetaling verloopt. Bij www.geldvoorelkaar.nl zijn er vier leenvormen mogelijk die bepalen hoe en wanneer de investeerder zijn inleg en rente terug krijgt.

Eigen vermogen

Wanneer een ondernemer aandelen of obligaties verkoopt, valt dit onder het eigen vermogen. Een investeerder participeert in het project en in ruil daarvoor delen de investeerders de waardeontwikkeling van de onderneming. Dit is een converteerbare lening.

In Europa komen vrijwel alle vormen van financiering via crowdfunding voor. In Nederland en veel andere landen binnen Europa wordt crowdfunding gezien als een serieuze manier om krediet te verkrijgen. Niet tegen maar samen mét de banken.

Indien u meer informatie wenst over crowdfunding en de mogelijkheden die het u kan bieden, neem dan contact met ons op.

Meer lezen?

Crowdfunding maakt een groei door, zo komen er ook steeds meer websites die de ontwikkelingen rond crowdfunding scherp in de gaten houden.

We noemen er een paar, voeg ze toe aan uw bookmarks!

Investeerders.nl – https://www.investeerders.nl/crowdfunding/

Crowdfundingcijfers.nl – http://www.crowdfundingcijfers.nl/

Crowdfundmarkt.nl – https://www.crowdfundmarkt.nl/

En meld u aan voor de nieuwsbrief van Geldvoorelkaar.nl