Wat zijn zekerheden?

0
224

Wie investeert in crowdfundingprojecten, komt ongetwijfeld de term ‘zekerheden’ tegen. Voor beginnende investeerders kan het lastig zijn om te beoordelen wat de geboden zekerheden bij een project precies zeggen. In deze blog geven we een korte uitleg over een aantal zekerheden die tegen kunt komen bij projecten.

Waarom worden zekerheden geboden?

Crowdfunding investeerders lopen het risico dat een geldnemer betaalproblemen krijgt en (een deel van) het geleende geld niet terug kan betalen. Daarom betaalt een geldnemer rente; dat is een vergoeding voor het risico. Als een lener niet meer kan betalen, dan zal het crowdfunding platform (de meeste tenminste) proberen om het geld terug te winnen. De afgesproken zekerheden zeggen iets over het commitment van de geldnemer om aan de betaalverplichting te voldoen en over de wijze waarop geld teruggewonnen kan worden.

Kortweg kun je zeggen: hoe beter de afgesproken zekerheden, hoe kleiner het risico dat investeerders lopen om hun inleg kwijt te raken.

Welke zekerheden kom je vaak tegen?

Welke zekerheden bij een project geboden worden, is afhankelijk van de zekerheden die de geldnemer kan bieden. Let op het verschil: sommige zekerheden geven garantie dat er geld teruggewonnen kan worden, andere zijn afspraken die voorkomen dat een geldnemer een te krappe cashflow krijgt. Niet alle platforms hanteren dezelfde eisen en zekerheden. Maar deze zekerheden kun je regelmatig tegenkomen:

Hoofdelijke aansprakelijkheid (in privé)
Als een geldnemer niet aan de betaalverplichting voldoet, mag er beslag worden gelegd op het privébezit van de geldnemer. Hoofdelijke aansprakelijkheid kan materieel of moreel zijn. Materieel betekent: het bezit van de geldnemer is meer waard dan het leenbedrag. Moreel houdt in dat het bezit minder waard is dan het leenbedrag.

Borg
Een persoon of bedrijf is bereid om (een deel van) de betaalverplichting op zich te nemen, als de geldnemer betaalproblemen heeft.

Hypotheekrecht
Er is een hypotheek gevestigd op een registergoed, zoals een woonhuis of bedrijfspand. Bij betaalproblemen kan dit pand gedwongen worden verkocht. Hierbij wordt vaak de loan-to-value uitgerekend.

Pandrecht
Dit is een zekerheidsrecht op alles wat geen registergoed is. Dit zijn roerende zaken, zoals bedrijfsinventaris of banksaldi. In een pandakte wordt vastgelegd op welke zaken beslag mag worden gelegd, in het geval van betaalproblemen.

Negatieve hypotheekverklaring
De geldnemer verklaart dat hij geen andere partijen zal toestaan om hypotheek op zijn onroerende zaak te vestigen. Ook zal hij niet aanvullend lenen binnen de huidige hypotheek.

Achterstellingsverklaring
De geldnemer verklaart dat hij andere lopende leningen achterstelt aan die bij de investeerders. De andere schuldeiser(s) moet daar natuurlijk mee akkoord gaan. Achterstellen betekent dat bij een vordering de lening bij de investeerders voorrang krijgt op andere leningen.

Meer weten? Op Geldvoorelkaar.nl wordt een uitgebreide toelichting gegeven op een groot aantal zekerheden.

GEEN REACTIES