Welkom recessie!

0
1633

Al vaker hebben we eraan gerefereerd dat het tijd is voor verandering als we willen dat onze economie er weer bovenop komt. Crowdfunding is niet de enige oplossing, maar draagt bij aan het verder ontwikkelen van innovatie en is een noodzaak om het MKB weer gefinancierd te krijgen. Een financiering, mits verantwoord aangegaan, is niet per definitie slecht. Een financiering is noodzakelijk om onze economie van impulsen te voorzien. Of het nu gaat om consumptief krediet, zakelijk krediet, hypotheekverstrekking of welke vorm van financiering dan ook, zonder krediet geen investering. Zonder investering geen groei.

We leven in turbulente tijden. Economiën blijken minder solvabel. Beurzen crashen, kredietverlening neemt af. Wantrouwen bij banken is groot. Als we kijken naar hoe onze conjunctuur ervoor staat worden we niet echt vrolijk. Zie onderstaande tabel.

Als gevolg van deze conjuncturele teruggang is het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid ook de afgelopen maand weer verder gedaald.

 

Tegelijkertijd zien we dat voor het MKB het aantal afgewezen kredietaanvragen in Nederland extreem is toegenomen. Hierdoor worden investeringen verder beperkt. Minder investering leidt tot minder ontwikkeling en dit leidt weer tot een dalende groei van de nederlandse economie.<
Aandeel niet-toegekende aanvragen bankleningen MKB-ondernemers, 2007-2010

Wat heeft dit nu allemaal met crowdfunding te maken? Feitelijk alles. Crowdfunding, vanuit economisch perspectief gezien, is een antwoord op afnemend vertrouwen in de bankensector en een afnemende bereidheid van banken om geld uit te lenen. Bedrijven en personen zullen creatiever moeten gaan worden in de wijze waarop ze geld aantrekken. Een recessie hoeft niet per definitie iets slechts te zijn. “What doesn’t kill you, makes you stronger”. Een recessie leidt in de regel tot een groei aan creativiteit. Creativiteit brengt nieuwe ideeën en dynamiek in een financiële wereld die is vastgeroest. Verandering is nodig.

Nog eens wat statistieken.

In Nederland staat per september 2011 ongeveer € 17,5 miljard aan consumptief krediet open. Per september 2011 bedroeg het totaal spaarvolume in Nederland circa € 303 miljard euro. En dan nog een aardige statistiek. Zie onderstaande tabel.


 

Institutionele beleggers beleggen per ultimo 2010 circa € 1.500,- miljard. 52% hiervan wordt belegd in aandelen, 5% hiervan werd belegd in langlopende leningen. Aan het begin van de periode, als geschetst in bovenstaande tabel, werd 69% belegd in langlopende leningen en 10% in aandelen. Voor de beleggingen van pensioenfondsen is de overgang nog groter. In de jaren ’80 belegden pensioenfondsen voor slechts 4% in aandelen. Ultimo 2010 werd er van het totaal belegd vermogen 62% in aandelen belegdAls we dat nu eens afzetten ten opzichte van de ontwikkeling van de beurs de afgelopen 10 jaar is het niet vreemd om te zien dat pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen.

 

In een hypothetische wereld zijn grote geldscheppende insituties niet meer nodig. Koppel liquiditeit aan geldbehoefte en je komt al een heel eind. 5% van het totale spaarvolume in Nederland is voldoende om de totale markt voor consumptief ingevuld te krijgen. Vooralsnog brengt buurman A zijn geld echter naar de bank. Ontvangt 3% rente. Buurman B moet een nieuwe auto kopen en stapt hiervoor naar dezelfde bank. En leent het geld tegen 10% via een persoonlijke lening. Het verschil tussen deze twee is de marge voor de bank die het geld vervolgens in dubieuze staatsleningen stopt. Wat als buurman A en B nu eens met elkaar gingen praten? Zouden ze er samen uit kunnen komen? En daar is de basis van crowdfunding. Koppel overschot aan krapte.
Wat als pensioenfondsen en institutionele beleggers 1% van hun belegd vermogenen (samen circa € 2.200 miljard) eens zouden investeren direct in het MKB? Dat neemt een hoop druk weg bij banken. Zorgt voor ademhalingsruimte bij het MKB, dus meer investeringen, dus meer werkgelegenheid wat dus uiteindelijk ook weer terugstroomt naar bijvoorbeeld de pensioenfondsen zelf.

Moraal van het verhaal? Crowdfunding, in welke vorm dan ook, kan wel degelijk een substantiele rol spelen in de bestrijding van de kredietcrisis. Wellicht zelfs een deeloplossing zijn voor de eurocrisis. In plaats van te kijken naar wat er op dit moment allemaal fout gaat, is het wellicht eens goed te kijken naar wat er anders kan. Maar crowdfunding werkt slechts als we er allemaal aan meewerken. Wat dat betreft dwing een recessie als deze ons wellicht eens anders over geldzaken na te denken. Verplicht de recessie ons beter na te denken over onze beleggingsportefeuille, ons vermogen en ons krediet. Wat dat betreft; welkom recessie.

GEEN REACTIES